Tietoa uskonnonopetuksesta ja materiaalia opetukseen sekä opiskeluun

Ortodoksinen uskonnonopetus koulussa on ollut osa osa suomalaista koulujärjestelmää jo 1800-luvulta lähtien. Oman uskonnon opetuksella tuetaan kotien kasvatustehtävää ja huolehditaan yleissivistävästi oppilaan uskonnon opetuksesta.

Opetuksen tavoitteina on alakoulussa muun muassa rohkaista oppilasta tutustumaan oman uskonnon perusasioihin ja -käsitteisiin, kannustaa oppilasta tutustumaan lähiympäristön uskontoihin sekä toimimaan oikeudenmukaisesti. Yläkoulun puolella syvennetään tietoja omasta uskonnosta, ohjataan oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä ohjataan oppilasta eettisen ajattelun käsitteisiin.

Koulun penkillä -sivuilta löytyy 

 • faktaa ja päätöksiä koskien ortodoksista uskonnonopetusta
 • oppimateriaalia alakouluun, yläkouluun ja toiselle asteelle
 • tietoa ja materiaalia opettajalle.

Kyseltyämme toiveita ja tarpeita esiin nousi yläkoulun oppimateriaali ja ruotsinkielinen materiaali. Tällä perusteella sivuston ensimmäisessä vaiheessa on tehty oppimateriaalia Suomen ortodoksisesta kirkosta ja sen hallinnosta yläkoululaisille. Jatkossa laadimme lisää sisältöä yhdessä kaikkien asiasta kiinnostuneiden kanssa. ”Opettajalle” -osiossa on yhteydenottolomake tätä varten.

Kirkkomme palveluksessa on kaksi kokenutta pedagogia ja uskonnonopetuksen asiantuntijaa:

Sirpa Okulov

Kirkon kasvatusasiainkoordinaattori:
Sirpa Okulov    
sirpa.okulov(at)ort.fi, puh. 0500 94 6601

Tehtävät: 

 • Uskonnonopetuksen tukeminen ja valvominen: opettajien edunvalvonta/palkkausasiat, hallintokantelut, yhteydenpito viranomaisiin, uskonnonopetusjärjestelyistä tiedottaminen; vanhemmat, koulu, media 
 • Koulutustehtävät koko kirkolle: opettajien hiippakuntapäivien järjestelyvastuu, 
 • kirkon työntekijöiden koulutukset yhteistyökumppaneiden kanssa 
 • Kirkon omat opinnot: pappien ja kanttoreiden ammatillinen täydennyskoulutus TM tutkinnon jälkeen, opetussuunnitelma ja käytännön järjestelyt
 • Valmistelutehtävät, avustusten jakaminen ja kirkolliskokouksen päätösten toimeenpano: oman hallinnon alan esittelytehtävät ja valmistelutyö kirkollishallituksen istuntoon ja kirkolliskokoukseen oman hallinnon alaan kuuluvat lausunnot (ministeriöt, Opetushallitus, Lapsiasiainvaltuutettu jne.) oman hallinnon alaan kuuluvista asioista tiedottaminen, avustuksiin liittyviä esityksiä
 • Työsuojeluun ja työterveyteen liittyvät tehtävät: lakisäteisten asiakirjojen valmistelu ja valvonta, työsuojeluilmoitukset, työsuojelutarkastukset ja työterveyden yhdyshenkilö
 • Ekumeeninen ja monikulttuurinen yhteistyö luottamustoimien kautta mm. valtakunnalliset seminaarit, materiaalit
Kaarina Lyhykäinen

Helsingin ortodoksisen seurakunnan kouluyhteistyöstä vastaava kasvatustyöntekijä: Kaarina Lyhykäinen     
kaarina.lyhykainen(at)ort.fi

Tehtävät:

 • Uskonnonopetuksen tukeminen Helsingin ortodoksisen seurakunnan alueella
 • Yhteydenpito opettajiin ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Yhteydenpito kuntien opetustoimiin sekä valtakunnallisiin toimijoihin, kuten OPH, OKM, OAJ, järjestöt 
 • Seurakunnan maksamien tuntien osalta hallinnolliset työt, kuten työsopimukset ja palkka-asiat sekä niihin liittyvä neuvonta
 • opettajien virkistys- ja koulutustoiminnan järjestäminen tarvittaessa yhteistyötahojen kanssa
 • pedagogista asiantuntijuutta vaativat tehtävät, kuten paikallisten OPSien laatimisessa auttaminen, uusien opettajien opastaminen, asiantuntijavierailijaryhmien emännöinti
 • koululaispalvelusten järjestämisen organisointi
 • uusien ylioppilaiden stipendienjaon organisointi
 • uskonnonopetuksesta käytävän keskustelun seuraaminen
 • lisäksi aikuiskasvatukseen liittyviä tehtäviä, kuten katekumeeniopetuksen ja ikonimaalausopetuksen koordinointi seurakunnassa ym.

Sirpaan ja Kaarinaan voi olla yhteydessä, jos tarvitsee apua johonkin kimuranttiin kysymykseen. Tämän sivuston ”Koulun uskonnonopetus” -osioista löytyy rautaisannos uskonnonopetusta sääteleviä lakeja, säädöksiä, ennakkopäätöksiä ja määräysten soveltamisohjeita.

Voit laittaa kysymyksiä ortodoksiseen uskonnonopetukseen liittyen tästä:

LOMAKE: https://forms.gle/mipNR51xDyTG7r4f7

Saat vastauksen omaan sähköpostiisi noin viikon sisällä. Kiireellisessä kysymyksessä kannattaa soittaa Sirpalle tai Kaarinalle.

Kristus opettaa Jerusalemin temppelissä, Kajaanin Kristuksen kirkastumisen kirkko, kuva: Hannu Pyykkönen

Katso myös